Общи условия

Условия за Ползване

1. Приемане на условията за изменения и ползване
Всеки път, когато използвате  или осъществите достъп до този сайт, Вие се съгласявате да спазвате тези Условия за ползване, които се изменят от време на време с или без предизвестие към Вас. Освен това, ако използвате специална услуга от този сайт или получите достъп до услуга на трета страна достъпна през този сайт, се съгласявате с правилата, приложими за тези услуги, и те ще бъдат инкорпорирани чрез позоваване в рамките на тези Условия за ползване. Моля, прочетете Политиката за Поверителност на личните данни на сайта, който е включен в рамките на тези Условия за ползване чрез препращане.

2. Услугите предоставени от Администратора на Сайта
Този сайт и услугите, предоставени на Вас чрез този сайт, се предоставят “КАКТО Е”. Вие се съгласявате, че администратора на сайта резервира правото си да променя или да прекрати съществуването на този уеб сайт и неговите услуги, и да премахва данни, които предоставяте, временно или за постоянно, по всяко време, без предупреждение и без никакви задължения към вас. Администратора на сайта няма да бъде държан отговорен за своевременност, премахване на информация, неуспех при съхраняване на информация, неточност на информацията или неправилно доставяне на информация.

3. Вашите отговорности и задължения за регистрация
За да използвате този уеб сайт или някои части от него, може да се наложи да се регистрирате за потребителски акаунт на този сайт. В този случай, Вие се съгласявате да предоставите достоверна информация при поискване, и – ако е необходима минимална възраст за допустимост за създаване на потребителски акаунт – потвърждавате, че сте поне на най-малко изискваната възраст. С регистрацията за потребителски акаунт на този сайт, изрично се съгласявате с Условията за ползване на този сайт, включително с всички изменения и добавки, направени от администрацията на сайта, които са публикувани тук.

4. Защита на личните данни
Регистрационните данни и друга лична информация, която сайтът може да събира, е предмет на условията на политиката за поверителност на редактора на сайта.

5. Регистрация и парола
Вие носите пълна отговорност за запазването в тайна на паролата си, и ще отговаряте за всяко ползване на вашия потребителски акаунт и / или потребителско име, независимо дали това използване е разрешено от вас или не е разрешено от вас. Вие се съгласявате незабавно да уведомите адмистратора на сайта, за всяко непозволено ползване на вашия потребителски акаунт, потребителско име или парола.

6. Вашето поведение
Вие се съгласявате, че всички данни или информация от всякакъв вид, независимо дали текст, софтуер, код, музика или звук, снимки или графики, видео или други материали (“съдържание”), достъпни публично или частно, ще бъдат единствено под отговорността на лицето, което предоставя въпросното съдържание, или на лицето, чиито потребителски акаунт се използва за предоставяне на съдържанието. Вие се съгласявате, че този сайт може да ви изложи на съдържание, което може да бъде неприятно или обидно. Администратора на сайта не носи отговорност пред Вас по никакъв начин за съдържанието показано на този уеб сайт, нито за грешки или пропуски.

Използвайки този уеб сайт или предоставените услуги, вие изрично се съгласявате, че:
(А) няма да предоставяте съдържание, или да се държите по начин, който може да се тълкува като: неправомерен, незаконен; заплашващ; вреден; злоупотреба; тормоз; преследване; клеветнически, възразяващ, вулгарен, нецензуриран, обиден, нежелателен, порнографски; проектиран да попречи или да наруши функционирането на този уеб сайт или предоставянето на услугата; заразени с вирусен код или друго разрушително или вредно действие на кода на програмата; в противоречие с наказателна и гражданска отговорност, или в нарушение на действащите местни, национални или международни закони ;
(Б) няма да се имперсонирате с друго лице или да представяте невярно сдружението си с никое друго физическо или юридическо лице; Вие няма да фалшифицирате или да се стремите да прикриете или да представите погрешно сведения за произхода на  съдържанието, предоставено от Вас;
(В) няма да събирате никаква информация за други потребители на този сайт;
(Г) няма да предоставяте съдържание, което може да доведе до търсене на гражданска или наказателна отговорност от администратора на сайта, или което може да се счита за нарушение на местно, национално или международно право, в това число – но не само – закони, свързани с авторски права, търговски марки, патенти или търговски тайни.

7. Качване на съдържание на този уеб сайт
Чрез предоставяне на всеки файл на този сайт:
(А) Вие се съгласявате да предоставите на администратора на сайта за цял свят безвъзмездно, вечно, неизключително право и лиценз (включително всички неимуществени права или други необходими права) да използва, показва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, разпространява , извършва, насърчава, архивира, превежда, както и да създава производни творби и компилации, изцяло или частично. Това разрешително ще се прилага по отношение на всяка форма, медия, технология вече известна към момента на предоставянето или разработени по-късно;
(Б), вие гарантирате и заявявате, че имате всички правни, морални, и други права, които могат да бъдат необходими за предоставяне на лиценза на редактора на сайта, посочени в този раздел 7;
(В) Вие приемате и се съгласявате, че администраторът на сайта ще има правото (но не и задължението), в цялата свобода на действие на редактора на сайта, да откаже да публикува или да премахне или да блокира достъпа до всяко съдържание, което предоставяте по всяко време и по всякаква причина, с или без предизвестие.

8. Услуги на трети страни
Стоки и услуги на трети страни могат да бъдат рекламирани и / или могат да бъдат предоставени на или чрез този сайт. Забележките, направени по отношение на продукти и услуги, предоставяни от трети страни ще се ръководят от политиките и презентации, направени от тези трети страни. Редакторът на сайта няма по никакъв начин да носи отговорност за вашата дейност с или взаимодействието Ви с трети страни.

9. Обезщетение
Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате администратора на сайта и неговите представители, дъщерни дружества, афилитети, свързани лица, служители, директори, работници, представители, независими консултанти, рекламодатели, партньори и ко-брандьори, от всеки иск или претенция, включително разумни хонорари за правни услуги, които могат да бъдат подадени от всички трети лица, произтичащи от вашето поведение или връзка с този уеб сайт или услуга, предоставянето на съдържанието от Ваша страна, нарушаването на настоящите Условия за ползване, или за всяко друго нарушение от Ваша страна на правата на друго лице или лица.

10. Отказ от гаранции

Вие разбирате и приемате, че използването на този сайт и на всяка една услуга или предоставено съдържание е на Ваш риск. Услугите и съдържанието Ви се предоставят „както е”, а администратора на сайта изрично отхвърля всякакви гаранции от всякакъв вид, подразбиращи се или изрични, включително, но не само, гаранции за продажба, готовност за определена цел, и не-нарушение.

Администратора на сайта не дава никаква гаранция, нит подразбираща се или изрична, че която и да е част от услугата ще бъде постоянна, без грешки, без вируси, навременна, сигурна, точна, надеждна, или качествена, нито е гарантирано косвено или изрично, че съдържанието е безопасно под всяка форма за сваляне. Вие разбирате и приемате, че нито администратора на сайта, нито участник в услугата осигурява професионални консултации от какъвто и да е род и че всички съвети или всяка друга информация получени от какъвто и да е род и че всички съвети или всяка друга информация получени от тази интернет страница могат да бъдат използвани единствено на свой собствен риск и че на администратора на сайта няма да се търси никаква отговорност по никакъв начин.

Някои юрисдикции не разрешават ползването на косвени гаранции, както и някои изявления в горното предупреждение може да не се отнасят за вас по отношение на косвените гаранции; останалите условия остават приложими независимо.

11. Ограничаване на отговорност

Вие изрично разбирате и приемате, че администраторът на сайта няма да носи отговорност за преки, косвени, специални, случайни, последващи или примерни щети. Това включва, но не се ограничава до, щети от загуба на печалби, добра воля, използване, данни или други нематериални загуби.

покажи всички

Информация

Контакти

Обадете ни се:

w_w_w_._f_a_c_e_b_o_o_k_._c_o_m_/_m_e_b_e_l_i_._m_e

Пишете ни: